O firmie Oferta Kontakt Grupa Kapitałowa Referencje Aktualności
   
5.htm


Aktualna data:
 

 

Rodzaj zamówienia

Termin realizacji

Nazwa zamawiającego

Referencje

Galeria

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 532+100 do km 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w m. Iganie od km 563+480 do km 564+400 na skrzyżowanie typu rondo

2010

GDDKiA Warszawa

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki-Huszlew- Dziadkowskie-granica województwa na odcinku od km 6+562,10 do km 9+628 2011   ZDP Łosice  
Budowa ulicy KL12 z odwodnieniem i oświetleniem (od. ul. Starowiejskiej do ul. Ogrodowej) w Siedlcach 2011 Miasto Siedlce


Budowa ulicy Sucharskiego w Siedlcach wraz z sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31.12.2025 roku 2011 Miasto Siedlce

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3620W Korczew- Przekop-Drażniew oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr 74/2 we wsi Bużyska 2011 Powiat Siedlce


Budowa Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce Etap I- odcinek od ul. Sokołowskiej do ul. Kazimierzowskiej 2011 Miasto Siedlce

Obwodnica wewnętrzna Siedlec

Przebudowa mostu w cigu drogi powiatowej nr 3629W Mordy-Sosenki Jajki-Wólka Soseńska wraz z dojazdami. 2011 Powiat Siedlce

 

Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec i Kotuń od drogi wojewódzkiej Nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej Nr 2 (Jagodne) poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych cigach: Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska), Nr 3645W Dąbrówka Stany-Czerniejew- Ozorów, Nr 3647W Żeliszew Podkościelny-Wodynie, Nr 3603W Żeliszew Podkościelny-Niechnabrz, Nr 3602W Żeliszew Podkościelny-Koszewnica droga Nr 2 2012 Powiat Siedlce

 

Budowa Obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady - odcinek od km 536+050 do km 541+380 łącznie z węzłem Ryczołek oraz rondem na połączeniu DK2. 2013 GDDKiA Warszawa

 

Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 Niemojki-Łysów-Dąbrowa-Korczew na łącznej dł. 3 758,71 mb od km 13+741,29 do km 16+500,00, od km 17+982,29 do km 18+982,29 oraz 4 przepustów w ciągu drogi 2014 Powiat Siedlce

 

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3914W, na odcinku granica powiatu sokołowskiego od km 0+000 do km 6+323,36 2013 Powiat Sokołowski

 

Przebudowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce-Korczew w m.Hołubla dł. 2473 m 2013 Powiat Siedlce

 

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany-Siemiatycze 2015 PZDW w Białymstoku

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202L na odcinku Polskowola - Olszewnica 2015 Powiat Radzyński

Obwodnica wewnętrzna Siedlec

 
 

Copyright © sierpień 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by KREATOR