O firmie Oferta Kontakt Grupa Kapitałowa Referencje Aktualności
   


Aktualna data:
 

  Aktualne certyfikaty: SMA BETON ASF. 
Doświadczenie zdobyte poprzez lata pracy sprawiło, iż standardem naszej Spółki jest sprawne organizowanie pracy, co zmniejsza koszty inwestycji i uciążiwość społeczną w trakcie jej realizacji. Nasz załogę tworzą odpowiednio przeszkoleni pracownicy o wysokich kwalifikacjach. Większość z nich posiada duży staż pracy i jest specjalistami w swojej dziedzinie. Nad ich pracą czuwa wyspecjalizowana i doświadczona kadra kierownicza. Łącznie załogę tworzy 90 osób. Dodatkowo w sezonie zatrudniamy około 40 pracowników.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. w Siedlcach oferuje: 
 
Roboty drogowe w zakresie:
 • Roboty ziemne
 • Stabilizacje gruntów
 • Podbudowy z kruszywa oraz betonu
 • Nawierzchnie z betonu asfaltowego, SMA, kostki brukowej
 • Powierzchniowe utrwalanie grysem i emulsją
 • Remonty cząstkowe
  Badania laboratoryjne:
Laboratorium Drogowe w Ujrzanowie, wykonuje badania mas bitumicznych na potrzeby własne oraz dla Klientów zewnętrznych. Laboratorium korzysta tylko ze sprawdzonego sprzętu  badawczego oraz  certyfikowanych bądź wewnętrznie nadzorowanych materiałów odniesienia.
Badania przeprowadza tylko wykwalifikowany personel.
Laboratorium wykonuje usługi w zakresie badań:
 • zawartości asfaltu i składu ziarnowego,
 • gęstości objętościowej zagęszczonej próbki asfaltowej, 
 • gstości mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 • stabilności i odkształcania metodą Marshalla, 
 • wolnej przestrzeni,
 • wskaźnika zagęszczenia warstwy nawierzchni,
 • badania wytrzymałości betonów na ściskanie, nasikliwość, mrozoodporność do klasy C16/20,
 • badania zagęszczenia gruntów,
 • badania kruszyw.
Wynajem maszyn i środków transportu
Oferujemy duży wybór specjalistycznych maszyn i urządzeń do przeprowadzania prac drogowych, wynajmując je na atrakcyjnych warunkach. Dysponujemy sprzętem lekkim i ciężkim oraz pojazdami renomowanych marek.

 
 

Copyright © sierpień 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by KREATOR