O firmie Oferta Kontakt Grupa Kapitałowa Referencje Aktualności
   

Aktualna data:
 


 
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.
wpisane jest do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000048277 

REGON: 710010747 
   NIP:  821 000 66 80
Kapitał Zakładowy         103200,00 PLN 
Adres:  ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce

Historia

    Rodowód naszej firmy jak większość z pośród firm drogowych wywodzi się z Rejonu Dróg Publicznych. W 1991 roku, za zgodą załogi, dokonano reorganizacji przedsiębiorstwa jedną  z  pierwszych w kraju spółkę pracowniczą, która rozpoczęła  działalność z dniem 1 stycznia 1992r. W dniu 1 stycznia 2002 roku w wyniku przejęcia majątku rozpoczęła działalność spółka prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. w Siedlcach.


Nasza misja


    Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez kompleksowe wykonanie budowy i remontów dróg kołowych oraz produkcję wysokiej jakości mas bitumicznych i betonów.

    Przedmiotem działalności spółki jest kontynuowanie i rozwijanie misji Rejonu Dróg Publicznych w Siedlcach, z uwzględnieniem troski o stan środowiska naturalnego. Ponadto, z uwagi na zmieniające się warunki w naszej branży, priorytetem Spółki  jest  budowa, utrzymanie oraz renowacja dróg, które spełniają standardy europejskie oraz wymagania naszych klientów.

 

 

 
 

Copyright © sierpień 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by KREATOR