Budowa ulicy Składowej i skrzyżowania z ulicą Łukowską w Siedlcach